Статистика в╕дв╕дувань iif.npu.edu.ua

Пер╕од статистики: С╕чень 2013
Створено 05-Feb-2013 05:10 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Пошук] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за С╕чень 2013
Всього запит╕в 766918
Всього файл╕в 456438
Всього стор╕нок 492338
Всього в╕дв╕дувань 25123
Всього КБайт 75826789
Всього ун╕кальних сайт╕в 5000
Всього ун╕кальних URL'╕в 7926
. середн. макс.
Звертань за годину 1030 68908
Звертань за день 24739 125230
Файл╕в за день 14723 44569
Стор╕нок за день 15881 107632
Sites per Day 161 445
В╕дв╕дувань за день 810 5790
KБайт за день 2446025 13766239
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Code 200 - OK 59.52% 456438
Code 206 - Partial Content 1.67% 12840
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 46
Code 303 - See Other 31.86% 244314
Code 304 - Not Modified 6.18% 47418
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 66
Code 404 - Not Found 0.14% 1092
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 12
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 99
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.60% 4590

Щоденне використання за С╕чень 2013

Статистика по днях за С╕чень 2013
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 8293 1.08% 7639 1.67% 3003 0.61% 391 1.56% 181 3.62% 1507889 1.99%
2 10625 1.39% 9873 2.16% 5384 1.09% 512 2.04% 213 4.26% 2535004 3.34%
3 7634 1.00% 7384 1.62% 2798 0.57% 538 2.14% 252 5.04% 1914428 2.52%
4 7478 0.98% 7334 1.61% 2209 0.45% 477 1.90% 270 5.40% 1176275 1.55%
5 6877 0.90% 6557 1.44% 2146 0.44% 392 1.56% 239 4.78% 1071013 1.41%
6 26658 3.48% 23031 5.05% 23458 4.76% 462 1.84% 227 4.54% 4474350 5.90%
7 8982 1.17% 8412 1.84% 2674 0.54% 525 2.09% 239 4.78% 1729900 2.28%
8 11327 1.48% 10695 2.34% 2887 0.59% 566 2.25% 267 5.34% 2245894 2.96%
9 15372 2.00% 12943 2.84% 7269 1.48% 602 2.40% 256 5.12% 2363709 3.12%
10 34224 4.46% 14512 3.18% 12678 2.58% 1059 4.22% 287 5.74% 2249652 2.97%
11 125230 16.33% 17645 3.87% 107486 21.83% 3720 14.81% 357 7.14% 1956904 2.58%
12 20924 2.73% 19302 4.23% 14512 2.95% 475 1.89% 238 4.76% 2447361 3.23%
13 20107 2.62% 10874 2.38% 10093 2.05% 356 1.42% 206 4.12% 1589205 2.10%
14 16667 2.17% 16269 3.56% 6588 1.34% 325 1.29% 242 4.84% 1999428 2.64%
15 23567 3.07% 23007 5.04% 14304 2.91% 304 1.21% 300 6.00% 2944658 3.88%
16 51685 6.74% 20315 4.45% 41654 8.46% 1232 4.90% 317 6.34% 2888727 3.81%
17 121628 15.86% 22641 4.96% 107632 21.86% 5790 23.05% 240 4.80% 2603911 3.43%
18 22832 2.98% 10450 2.29% 13717 2.79% 427 1.70% 190 3.80% 1677006 2.21%
19 11922 1.55% 11594 2.54% 3593 0.73% 267 1.06% 182 3.64% 1623986 2.14%
20 18766 2.45% 18347 4.02% 10019 2.03% 290 1.15% 296 5.92% 2997665 3.95%
21 18780 2.45% 18096 3.96% 6760 1.37% 348 1.39% 274 5.48% 2171552 2.86%
22 22207 2.90% 17586 3.85% 10451 2.12% 618 2.46% 324 6.48% 2881193 3.80%
23 16166 2.11% 15700 3.44% 7369 1.50% 609 2.42% 352 7.04% 2462113 3.25%
24 15138 1.97% 12942 2.84% 4381 0.89% 520 2.07% 295 5.90% 1734007 2.29%
25 10400 1.36% 8553 1.87% 3213 0.65% 556 2.21% 263 5.26% 1442318 1.90%
26 7436 0.97% 7259 1.59% 3235 0.66% 592 2.36% 251 5.02% 1198204 1.58%
27 50271 6.55% 44569 9.76% 43291 8.79% 624 2.48% 309 6.18% 13766239 18.15%
28 14342 1.87% 13814 3.03% 4014 0.82% 660 2.63% 386 7.72% 1705002 2.25%
29 14131 1.84% 13629 2.99% 3889 0.79% 642 2.56% 361 7.22% 1415570 1.87%
30 13940 1.82% 13079 2.87% 6066 1.23% 618 2.46% 348 6.96% 1657068 2.19%
31 13309 1.74% 12387 2.71% 5565 1.13% 716 2.85% 445 8.90% 1396559 1.84%

Погодинне використання за С╕чень 2013

Статистика по годинах за С╕чень 2013
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 616 19105 2.49% 441 13681 3.00% 289 8978 1.82% 65523 2031218 2.68%
1 446 13849 1.81% 424 13174 2.89% 325 10075 2.05% 84458 2618201 3.45%
2 325 10093 1.32% 315 9772 2.14% 227 7041 1.43% 45244 1402559 1.85%
3 309 9609 1.25% 293 9085 1.99% 262 8122 1.65% 54469 1688535 2.23%
4 258 7998 1.04% 240 7466 1.64% 240 7447 1.51% 63460 1967265 2.59%
5 246 7627 0.99% 237 7370 1.61% 230 7132 1.45% 67063 2078963 2.74%
6 238 7397 0.96% 220 6841 1.50% 203 6316 1.28% 43374 1344588 1.77%
7 392 12161 1.59% 319 9918 2.17% 282 8745 1.78% 54688 1695337 2.24%
8 2104 65246 8.51% 588 18248 4.00% 1831 56782 11.53% 128225 3974983 5.24%
9 3315 102793 13.40% 684 21206 4.65% 2881 89319 18.14% 142294 4411109 5.82%
10 963 29871 3.89% 658 20402 4.47% 526 16336 3.32% 98119 3041695 4.01%
11 1198 37138 4.84% 816 25313 5.55% 701 21736 4.41% 106447 3299866 4.35%
12 2510 77817 10.15% 801 24861 5.45% 1920 59530 12.09% 155857 4831555 6.37%
13 1261 39113 5.10% 858 26618 5.83% 614 19049 3.87% 126516 3921981 5.17%
14 1728 53587 6.99% 765 23718 5.20% 1200 37211 7.56% 105834 3280850 4.33%
15 1328 41183 5.37% 846 26237 5.75% 793 24595 5.00% 149693 4640475 6.12%
16 988 30629 3.99% 922 28595 6.26% 408 12678 2.58% 148670 4608757 6.08%
17 1706 52889 6.90% 834 25879 5.67% 1168 36215 7.36% 121819 3776375 4.98%
18 797 24733 3.22% 754 23384 5.12% 316 9802 1.99% 150619 4669176 6.16%
19 959 29736 3.88% 910 28223 6.18% 431 13388 2.72% 127523 3953211 5.21%
20 922 28607 3.73% 873 27087 5.93% 345 10725 2.18% 128670 3988779 5.26%
21 782 24244 3.16% 738 22894 5.02% 231 7166 1.46% 119739 3711899 4.90%
22 741 22986 3.00% 694 21536 4.72% 205 6364 1.29% 88951 2757476 3.64%
23 597 18507 2.41% 481 14930 3.27% 244 7586 1.54% 68772 2131937 2.81%

Перш╕ 30 з 7926 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 238403 31.09% 46991771 61.97% /
2 6037 0.79% 2269 0.00% /plugins/system/slider/js/script.js
3 5797 0.76% 281556 0.37% /media/system/js/mootools.js
4 5680 0.74% 20295 0.03% /plugins/system/slider/css/style.css
5 5264 0.69% 12307 0.02% /modules/mod_jflanguageselection/tmpl/mod_jflanguageselection.css
6 5195 0.68% 263454 0.35% /modules/mod_gtranslate/jquery-translate.js
7 5138 0.67% 128900 0.17% /templates/bluesky/css/template_css.css
8 5130 0.67% 203660 0.27% /templates/bluesky/js/jquery-1.2.6.min.js
9 5110 0.67% 19679 0.03% /templates/bluesky/css/superfish.css
10 5108 0.67% 9680 0.01% /templates/npu_modules15/css/baners.css
11 4994 0.65% 12045 0.02% /templates/bluesky/js/hoverIntent.js
12 4985 0.65% 13921 0.02% /templates/bluesky/js/superfish.js
13 4926 0.64% 31039 0.04% /plugins/system/slider/js/script_mt11.js
14 4847 0.63% 9376 0.01% /templates/bluesky/js/_class.noobSlide.packed.js
15 4611 0.60% 3355 0.00% /templates/bluesky/favicon.ico
16 3816 0.50% 7058 0.01% /media/system/js/caption.js
17 3132 0.41% 33488 0.04% /administrator/
18 1827 0.24% 142 0.00% /components/com_poll/assets/poll_bars.css
19 942 0.12% 302 0.00% /robots.txt
20 710 0.09% 429 0.00% /plugins/system/tabber/js/script.js
21 698 0.09% 3026 0.00% /plugins/system/tabber/css/style.css
22 688 0.09% 5052 0.01% /plugins/system/tabber/js/script_mt11.js
23 308 0.04% 268 0.00% /favicon.ico
24 158 0.02% 2295 0.00% /components/com_phocagallery/assets/phocagallery.css
25 121 0.02% 4228 0.01% /index2.php
26 103 0.01% 112 0.00% /media/system/css/modal.css
27 103 0.01% 1034 0.00% /media/system/js/modal.js
28 95 0.01% 212 0.00% /media/system/js/tabs.js
29 88 0.01% 1 0.00% /components/com_alpharegistration/assets/scripts/checkusername.php
30 68 0.01% 8 0.00% /administrator/modules/mod_cachecleaner/cachecleaner/css/style.css

Перш╕ 10 з 7926 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 238403 31.09% 46991771 61.97% /
2 5797 0.76% 281556 0.37% /media/system/js/mootools.js
3 5195 0.68% 263454 0.35% /modules/mod_gtranslate/jquery-translate.js
4 5130 0.67% 203660 0.27% /templates/bluesky/js/jquery-1.2.6.min.js
5 5138 0.67% 128900 0.17% /templates/bluesky/css/template_css.css
6 3132 0.41% 33488 0.04% /administrator/
7 4926 0.64% 31039 0.04% /plugins/system/slider/js/script_mt11.js
8 5680 0.74% 20295 0.03% /plugins/system/slider/css/style.css
9 5110 0.67% 19679 0.03% /templates/bluesky/css/superfish.css
10 4985 0.65% 13921 0.02% /templates/bluesky/js/superfish.js

Перш╕ 10 з 61 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 238403 31.09% 24670 98.36% /
2 3132 0.41% 278 1.11% /administrator/
3 43 0.01% 20 0.08% /!kafedry/metod/
4 41 0.01% 17 0.07% /!stat/usage_201205.html
5 13 0.00% 6 0.02% /editor/
6 8 0.00% 6 0.02% /ua/
7 29 0.00% 5 0.02% /images/banners/
8 8 0.00% 4 0.02% /http:/www.iif.npu.edu.ua/
9 20 0.00% 4 0.02% /undefined
10 21 0.00% 3 0.01% /!stat/

Перш╕ 10 з 69 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 238403 31.09% 24633 98.15% /
2 3132 0.41% 296 1.18% /administrator/
3 29 0.00% 27 0.11% /images/banners/
4 43 0.01% 20 0.08% /!kafedry/metod/
5 41 0.01% 14 0.06% /!stat/usage_201205.html
6 20 0.00% 7 0.03% /undefined
7 13 0.00% 6 0.02% /editor/
8 21 0.00% 4 0.02% /!stat/
9 8 0.00% 4 0.02% /http:/www.iif.npu.edu.ua/
10 4 0.00% 4 0.02% /mambots/editors/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/

Перш╕ 30 з 5000 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 251626 32.81% 3239 0.71% 232361 0.31% 8637 34.38% 195.149.70.22
2 80727 10.53% 80389 17.61% 18750548 24.73% 85 0.34% 176.9.148.130
3 77981 10.17% 77933 17.07% 8056020 10.62% 152 0.61% 77.88.29.248
4 26711 3.48% 5237 1.15% 224203 0.30% 1632 6.50% 46.118.11.78
5 18405 2.40% 18209 3.99% 4768388 6.29% 250 1.00% 66.249.73.6
6 8991 1.17% 8918 1.95% 4748332 6.26% 171 0.68% 66.249.76.71
7 5681 0.74% 5609 1.23% 1684308 2.22% 54 0.21% 66.249.78.71
8 3406 0.44% 3374 0.74% 1393963 1.84% 69 0.27% 66.249.75.71
9 2762 0.36% 63 0.01% 2694 0.00% 29 0.12% 78.111.180.252
10 2723 0.36% 2620 0.57% 14615 0.02% 3 0.01% 82.193.98.189
11 2538 0.33% 63 0.01% 8415 0.01% 29 0.12% 78.111.180.254
12 2456 0.32% 94 0.02% 3757 0.00% 29 0.12% 78.111.180.226
13 2155 0.28% 2155 0.47% 296853 0.39% 28 0.11% 77.93.60.206
14 2134 0.28% 1625 0.36% 290209 0.38% 12 0.05% 46.30.167.141
15 1795 0.23% 135 0.03% 5915 0.01% 17 0.07% 109.206.35.91
16 1568 0.20% 1383 0.30% 287677 0.38% 28 0.11% 195.162.89.34
17 1440 0.19% 1440 0.32% 253340 0.33% 2 0.01% 93.73.135.55
18 1433 0.19% 1433 0.31% 124135 0.16% 1 0.00% 94.178.50.180
19 1366 0.18% 1360 0.30% 164347 0.22% 26 0.10% 46.30.167.140
20 1245 0.16% 1238 0.27% 59025 0.08% 5 0.02% 82.193.99.67
21 1221 0.16% 1221 0.27% 6852 0.01% 2 0.01% 109.236.86.22
22 1149 0.15% 1145 0.25% 396543 0.52% 4 0.02% 91.205.96.13
23 1070 0.14% 1070 0.23% 138918 0.18% 0 0.00% 213.169.81.97
24 1065 0.14% 1065 0.23% 63355 0.08% 1 0.00% 95.24.78.150
25 1033 0.13% 1033 0.23% 75448 0.10% 1 0.00% 91.124.50.217
26 941 0.12% 130 0.03% 3285 0.00% 8 0.03% 78.111.180.194
27 910 0.12% 756 0.17% 139423 0.18% 12 0.05% 91.218.192.42
28 904 0.12% 904 0.20% 55132 0.07% 2 0.01% 176.14.29.243
29 897 0.12% 897 0.20% 54393 0.07% 2 0.01% 95.26.248.30
30 877 0.11% 873 0.19% 100290 0.13% 13 0.05% 82.193.98.171

Перш╕ 10 з 5000 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 80727 10.53% 80389 17.61% 18750548 24.73% 85 0.34% 176.9.148.130
2 77981 10.17% 77933 17.07% 8056020 10.62% 152 0.61% 77.88.29.248
3 18405 2.40% 18209 3.99% 4768388 6.29% 250 1.00% 66.249.73.6
4 8991 1.17% 8918 1.95% 4748332 6.26% 171 0.68% 66.249.76.71
5 5681 0.74% 5609 1.23% 1684308 2.22% 54 0.21% 66.249.78.71
6 3406 0.44% 3374 0.74% 1393963 1.84% 69 0.27% 66.249.75.71
7 1149 0.15% 1145 0.25% 396543 0.52% 4 0.02% 91.205.96.13
8 2155 0.28% 2155 0.47% 296853 0.39% 28 0.11% 77.93.60.206
9 2134 0.28% 1625 0.36% 290209 0.38% 12 0.05% 46.30.167.141
10 1568 0.20% 1383 0.30% 287677 0.38% 28 0.11% 195.162.89.34

Cтатистика по кра╖нах за С╕чень 2013

Перш╕ 1 з 1 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 766918 100.00% 469278 102.81% 75826789 100.00% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕


Generated by Webalizer Version 2.23